Το Σύστημα

Η Αστική – Μη κερδοσκοπική  Εταιρεία με την επωνυμία “Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση ΑΕΚΚ” [ΔΑΝΑΕΚΚ] λειτουργεί και οργανώνει το πρώτο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ με έδρα τη Ρόδο. Ως ΣΣΕΔ εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και υπάγεται υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

Ανάμεσα στους σκοπούς μας περιλαμβάνονται οι συνεργασίες με Διαχειριστές ΑΕΚΚ, Μονάδες Επεξερασίας και Εταιρείες Συλλογής ΑΕΚΚ. Ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε με ιδιωτικούς και δημόσιους ερευνητικούς φορείς, με συλλόγους και συλλογικότητες  για την προστασία του περιβάλλοντος και οργανώνουμε δράσεις ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών.

Μενού