Οδηγός Παρακολούθησης Διεργασιών Α.Ε.Κ.Κ. & Ανάπτυξης Σ.Δ.Α.

Για την σύνταξη και τον υπολογισμό των αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων στην Ελλάδα

Τον πρώτο οδηγό πανελλαδικά με τίτλο «Οδηγός Παρακολούθησης Διαχείρισης ΑΕΚΚ και Ανάπτυξης ΣΔΑ», για την σύνταξη και τον υπολογισμό των αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων στην Ελλάδα, συνέταξε ο Τομέας Περιβάλλοντος|ΤΕΕ Δωδεκανήσου σε συνεργασία με το εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ με διακριτικό τίτλο «ΔΑΝΑΕΚΚ», το οποίο δραστηριοποιείται στη Δήμο Ρόδου.

Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο που απευθύνεται σε μηχανικούς  του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μελετητές και κατασκευαστές δημοσίων και ιδιωτικών έργων, που αναλύει πλήρως τα βήματα που πρέπει να ακολουθούν οι εργολήπτες δημοσίων συμβάσεων, εν γένει οι μηχανικοί στο πλαίσιο έκδοσης Αδειών Δόμησης και οι παραγωγοί ΑΕΚΚ κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, σύμφωνα με την Πολεοδομική Νομοθεσία, τους νόμους για τη Διαχείριση Αποβλήτων και την Προστασία του Περιβάλλοντος.

Η ομάδα εργασίας που συνέταξε τον οδηγό 29 σελίδων, αποτελείται από 7 μηχανικούς – μέλη του ΤΕΕ Δωδεκανήσου και 8 συνεργάτες της Δωδεκανησιακής Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, με συντονιστές τον Τομεάρχη Περιβάλλοντος κ. Γεράσιμο Παρασκευά και τον πρόεδρο της «ΔΑΝΕΚΚ» κ. Βάιο Καλοπήτα.

Το ΤΕΕ Δωδεκανήσου ως επιστημονικός φορέας αλλά και ως ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας, παρέχει συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη του, καθώς και πλήρως αξιόπιστη επιστημονική πληροφορία στους εμπλεκόμενους φορείς.

Έχοντας ως γνώμονα το ειδικό βάρος που έχει η επιστήμη του μηχανικού σε κάθε τεχνικό έργο, καθώς και την ανάγκη να εναρμονίζεται με την τρέχουσα νομοθεσία, αντιλαμβανόμενοι την καθημερινή επιφόρτιση του επαγγελματία μηχανικού, το Τεχνικό Επιμελητήριο οφείλει και είναι δίπλα στα μέλη του, προσπαθώντας να τους παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να διευκολύνει και να εμπλουτίσει την καθημερινή τους εργασία.

Η ορθή διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων είναι ένα αντικείμενο που αφορά κατεξοχήν τον μηχανικό, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και οργάνωσης των τεχνικών έργων του σήμερα και του αύριο. Το ΤΕΕ θα είναι αρωγός στην καθοδήγηση και την επιμόρφωση των μελών του, ώστε ο τεχνικός κόσμος να δημιουργεί, να σχεδιάζει και να υλοποιεί, έργα με θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο και με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη.

Δείτε τον οδηγό

Εδω