Ιδιωτικό Έργο

Για δημιουργία σύμβασης εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ που αφορά ιδιωτικό έργο συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο
τηλ. 22411 22160

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΔΕΙΑΣ

Υπάρχει διαφοροποίηση στην υποβολή εγγράφων για έκδοση άδειας μικρής κλίμακας ή για έκδοση οικοδομικής άδειας.


 

 

1. ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Ανεβάστε την σύμβαση έργου και τον προϋπολογισμο σε μορφή αρχείου pdf ή doc.


 

 

1. ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Ανεβάστε την σύμβαση έργου και τον προϋπολογισμο σε μορφή αρχείου pdf ή doc.


 

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Συμπληρώστε τα στοιχεία του διαχειριστή - ανάδοχου.


ή

 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Συμπληρώστε τα στοιχεία του διαχειριστή.


 

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Συμπληρώστε τα στοιχεία του μηχανικού.