Δημόσιο Έργο

Για δημιουργία σύμβασης εναλλακτικής διαχειρισης ΑΕΚΚ που αφορά δημόσιο έργο συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο
τηλ. 22411 22160

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ

 

 

1. ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Ανεβάστε την σύμβαση έργου και τον προϋπολογισμο σε μορφή αρχείου pdf ή doc.


 

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Συμπληρώστε τα στοιχεία του διαχειριστή - ανάδοχου.


 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Συμπληρώστε τα στοιχεία του διαχειριστή - ανάδοχου.


 

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Συμπληρώστε τα στοιχεία του μηχανικού.