Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» – Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση ΑΕΚΚ

  • Το νέο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», που τρέχει για το 2021, θέτει για πρώτη φορά την υποχρέωση ανακύκλωσης – εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που θα παραχθούν από τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων όσων εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.
  • Η παραπάνω υποχρέωση, την οποία την επιτάσσει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την προστασία του Περιβάλλοντος, επιτάσσει στους ωφελούμενους να διαθέτουν βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων από Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ που να αποδεικνύει την ανακύκλωση των αποβλήτων από τις εργασίες-παρεμβάσεις του Εξοικονομώ.
  • Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι αφού ξεκινήσουν οι εργασίες υλοποίησης του προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ, θα προκύψουν Οικοδομικά Απόβλητα (π.χ. κουφώματα, επιχρίσματα κ.α.). Για τα απόβλητα αυτά θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να συλλεχθούν και να οδηγηθούν σε Μονάδα Ανακύκλωσης. Έπειτα, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Ωφελούμενος θα παραλάβει από το Σύστημά μας Βεβαίωση Παραλαβής Αποβλήτων, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ως δικαιολογητικό για την λήψη της επιδότησης του Προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”.
  • Στον Οδηγό του Προγράμματος αναφέρεται ρητά πως το κόστος για την Εναλλακτική Διαχείριση – Ανακύκλωση καλύπτεται από την επιδότηση του Προγράμματος.
  • Η Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση ΑΕΚΚ αποτελεί το Μοναδικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης με έδρα τη Ρόδο. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε με την διαδικασία της Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Similar Posts

Leave a Reply