Για δημουργία σύμβασης εναλλακτικής διαχειρισης ΑΕΚΚ που αφορά δημόσιο έργο παρακαλώ στείλτε στο [email protected] τα ακόλουθα:

 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ
  • ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ)
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΑΦΜ & ΔΟΥ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, MAIL)
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΟΝΟΜΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ , MAIL)

Για περίσσοτερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 22410 60007

Μενού