ΔΑΝΑΕΚΚ: Υποχρεωτική η υποβολή Έκθεσης Αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο -Σοβαρές κυρώσεις και πρόστιμα για όσους το αμελήσουν

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

ΔΑΝΑΕΚΚ: Υποχρεωτική η υποβολή Εκθεσης Αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο

-Σοβαρές κυρώσεις και πρόστιμα για όσους το αμελήσουν

Από την Παρασκευή 21η Ιανουαρίου 2022 είναι διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι φόρμες της ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων για το έτος 2021 στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

Η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων κάθε έτος είναι υποχρεωτική και για το έτος 2021, λήγει την 31η  Μαρτίου 2022. Η έκθεση αποβλήτων είναι ετήσια απολογιστική και συμπληρώνεται οποιαδήποτε στιγμή στο διάστημα που έχει οριστεί. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας, το σύστημα δεν δέχεται περαιτέρω τροποποίηση της έκθεσης η οποία υποβάλλεται αυτόματα την 31η Μαρτίου.

Υπόχρεοι συμπλήρωσης της έκθεσης είναι όσοι είναι υπόχρεοι εγγραφής στο ΗΜΑ όπως ο Δήμος Ρόδου, ξενοδοχειακές μονάδες κ.α ειδικότερα:

  • Επιχειρήσεις/δραστηριότητες, παραγωγοί αποβλήτων, που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (έχουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις)
  • Αδειοδοτημένες αποθήκες αποβλήτων και μονάδες παραλαβής αποβλήτων για την υλοποίηση εργασιών διάθεσης και ανάκτησης
  • Αδειοδοτημένοι συλλέκτες-μεταφορείς αποβλήτων
  • ΟΤΑ Α’ βαθμού
  • Φο.Δ.Σ.Α.

Η ΔΑΝΑΕΚΚ μόλις στην εξάμηνη λειτουργία της έχει πραγματοποίησει μία από τις μεγαλύτερες  και πιο λεπτομερείς καταγραφές αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων που έχουν διατεθεί νόμιμα στο νησί της Ρόδου.

Ήδη, πολλές επιχειρήσεις έχουν έρθει σε επαφή με την Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση ΑΕΚΚ (ΔΑΝΑΕΚΚ) σχετικά με την δήλωση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) για τις ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων. Η Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση ΑΕΚΚ είναι συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος για το λόγο αυτό η ΔΑΝΑΕΚΚ βρίσκεται στην διάθεσή σας για να σας παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΔΑΝΑΕΚΚ www.danaekk.gr, να επικοινωνήσετε στο info@danaekk.gr μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε να καλέσετε στο 22411 22160.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ

Similar Posts

Leave a Reply