ΔΑΝΑΕΚΚ: Σημαντικό βήμα για την Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ρόδο

Δήλωση Βάιου Καλοπήτα , εκπροσώπου Δωδεκανησιακής Ανακύκλωσης

Με αφορμή την παρουσία μου μαζί με μετόχους της Δωδεκανησιακής Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ της 14ης Απριλίου, εκπροσωπώντας την Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση ΑΕΚΚ, φορέα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ), και την έγκριση του φορέα εναλλακτικής διαχείρισης με εμβέλεια δράσης τη Ρόδο υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, εκφράζω την ευχαρίστησή μου για το μεγάλο βήμα που γίνεται στον τόπο μας στον τομέα της Ανακύκλωσης και της Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Η Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση ΑΕΚΚ, αποτελεί πλέον το δέκατο Σύστημα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και τους αρμόδιους φορείς, θα συμβάλλουμε στην επίτευξη των Ευρωπαϊκών στόχων για την Ανακύκλωση των ΑΕΚΚ στη χώρα.

Έχουμε μείνει πίσω στους Ενωσιακούς στόχους και ο δρόμος είναι μακρύς. Για τον λόγο αυτό έχουμε πολλή δουλειά το προσεχές διάστημα. Ειδικά ως προς την υλοποίηση δράσεων σχετικά με την ενημέρωση και ευασιθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων και προσώπων αναφορικά με την πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών και ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης μπαζών.

Είναι τιμή μου να αποτελώ μέρος της προσπάθειας αυτής. Είναι υποχρέωση όλων μας ώστε συντονισμένα, τόσο οι τοπικοί ιδιωτικοί όσο και οι δημόσιοι, να συνεργαστούμε και να προωθήσουμε την νόμιμη οδό για την ανακύκλωση και την ανάκτηση υλικών που προέρχονται από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις.

Η προσπάθεια αυτή θα έχει πλείστα οφέλη για το Περιβάλλον, τον υδροφόρο ορίζοντα του νησιού και την οικονομία με την ένταξη της παραγωγικής διαδικασίας στο μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας.

Είμαι σίγουρος ότι στο κάλεσμα της Δωδεκανησιακής Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ θα ανταποκριθεί η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, η Περιφέρεια, οι Οργανισμοί και συλλήβδην οι παραγωγικοί φορείς, για ένα καθαρό νησί, για την Προστασία του Περιβάλλοντος, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Similar Posts

Leave a Reply