Βάιος Καλοπήτας: Η Ρόδος μπορεί να αποσυμφορηθεί από τους τόνους μπαζών που βρίσκονται διάσπαρτα στο νησί

Ο ιδρυτής της Δωδεκανησιακής Ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ.  κύριος Βάιος Καλοπήτας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα “Το Βήμα της Δωδεκανήσου” , σημείωσε πως “..η ΔΑΝΑΕΚΚ είναι η δομή που εξασφαλίζει τη νόμιμη διαδρομή των στερεών αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, κατεδαφίσεις, στο νησί της Ρόδου αλλά και στα υπόλοιπα νησιά..“, όπως επίσης ότι το φυσικό τοπίο της Ρόδου  θα αποσυμφωρηθεί από τους τόνους μπαζών που βρίσκονται διάσπαρτα στο νησί και οι επιχειρηματίες θα μπορούν να ολοκληρώνουν ταχύτερα κάθε οικοδομική εργασία που έχουν καθώς πλέον δεν θα χρειάζεται να βρουν μεταφορέα για να απομακρύνει τα απόβλητα.

Ακολουθεί το απόσπασμα από τη συνέντευξη:

-Μιλήστε μας για τη Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση. Είστε ιδρυτής της εταιρείας και θα θέλαμε να μας δώσετε αναλυτικά αναφορικά στοιχεία. Πώς σχετίζεται με την διαχείριση των αποβλήτων στο νησί και τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται;

Στο νησί μας υφίσταται ένα υπερμέγεθες περιβαλλοντικό ζήτημα. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη μπαζών, που προέρχονται από οικοδομικές και χωματουργικές εργασίες, σε αυτοσχέδιους και παράνομους ΧΑΔΑ έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού τοπίου και την ανεπανόρθωτη οικολογική καταστροφή. Τα ΑΕΚΚ αποτελούν τα πιο βαριά απόβλητα που παράγονται και υπολογίζονται στο 30% των συνολικών αποβλήτων.

Το γεγονός, δε, ότι δεν συντελείται ανακύκλωση των παραγόμενων Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στο νησί της Ρόδου ευθύνεται για μπαζωμένα ποτάμια και τις πλημμύρες που έχουν στερήσει ανθρώπινες ζωές και περιουσίες κατά τις μεγάλες βροχοπτώσεις του παρελθόντος.

Τα παραπάνω οδήγησαν στην ανάγκη για τη δημιουργία ενός Συστήματος το οποίο θα αναλάβει σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης την Εναλλακτική Διαχείριση, ή πιο απλά την Ανακύκλωση, των παραγόμενων ΑΕΚΚ στο νησί της Ρόδου. Έτσι, από τον Φεβρουάριο του 2020 συστήσαμε την Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση ΑΕΚΚ με σκοπό την οργάνωση Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης στη Ρόδο για την εξασφάλιση του Περιβάλλοντος και την εισαγωγή στο νέο μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας.

Με δεδομένη τη συνεχή οικοδομική δραστηριότητα στο νησί, τις ανακαινίσεις και τις κατεδαφίσεις και παρακολουθώντας τη ροή των ΑΕΚΚ τα οποία είναι σχεδόν όλα ανακυκλώσιμα και μπορούν να επιστραφούν στην οικονομία των νησιών, η ΔΑΝΑΕΚΚ είναι η δομή που εξασφαλίζει τη νόμιμη διαδρομή των στερεών αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, κατεδαφίσεις, στο νησί της Ρόδου αλλά και στα υπόλοιπα νησιά. Η δομή μας συνεργάζεται με μονάδες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, με εργολήπτες δημοσίων έργων, με παραγωγούς, μεταφορείς και διαχειριστές ΑΕΚΚ.

Από την παραπάνω διαδικασία υπάρχει μόνο κέρδος. Για το περιβάλλον και το φυσικό τοπίο της Ρόδου που θα αποσυμφορηθεί από τους τόνους μπαζών που βρίσκονται διάσπαρτα στο νησί, τους επιχειρηματίες που θα μπορούν να ολοκληρώνουν ταχύτερα κάθε οικοδομική εργασία που έχουν καθώς πλέον δεν θα χρειάζεται να βρουν μεταφορέα για να απομακρύνει τα απόβλητα και τέλος το ίδιο το Κράτος και οι φορείς του νησιού που θα συμβάλλουμε μαζί στην επίτευξη των Ευρωπαϊκών στόχων για την Ανακύκλωση.

Similar Posts

Leave a Reply