Αναφορά στην Εισαγγελία για Μπαζότοπους (Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος & ΔΑΝΑΕΚΚ)

Αναφορά στην Εισαγγελία Ρόδου για την παράνομη απόρριψη ΑΕΚΚ  (Απόβλητα Εκσκαφών,  Κατεδαφίσεων και Κατασκευών, κοινώς «μπάζα»)  σε χωματερές  που βρίσκονται στο νησί της Ρόδου υπέβαλε ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου με τη Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση ΑΕΚΚ.

Στην αναφορά τους εκθέτουν το χρόνιο περιβαλλοντικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ρόδος που έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή του Περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Η έλλειψη υποδομών για χρόνια από το νησί είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του τοπίου που βλέπουμε, με διάσπαρτες δεκάδες χωματερές σε όλο το νησί με κάποιες από αυτές να είναι τεραστίων διαστάσεων όπως για παράδειγμα στην περιοχή Λούκα.

Οι παράνομες χωματερές συντελούν στην καταδίκη της χώρας μας σε βαριά περιβαλλοντικά πρόστιμα ετησίως. Με δεδομένη τη λειτουργία όλων των δομών ανακύκλωσης στο νησί δε νοείται οι χωματερές να αυξάνονται σε αριθμό και μέγεθος.

Οι δύο περιβαλλοντικοί φορείς προσκόμισαν δημοσιεύματα που κάνουν αναφορές σε μπαζότοπους και χωματερές και ζήτησαν την έρευνα για τον λόγο συντήρησης και αύξησης αυτών.

Similar Posts

Leave a Reply